Witaj na stronie
Biura Rachunkowego ACC-OFFICE Sp. z o.o.


Biuro rachunkowe ACC-OFFICE Sp. z o.o. oferuje prowadzenie usługowe ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac, podmiotom działającym na terenie całego kraju, zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jak i spółkom kapitałowym oraz prawa handlowego z kapitałem polskim i zagranicznym.

Zapewniamy pełen profesjonalizm w wykonywaniu naszych obowiązków w zgodzie z obowiązującymi przepisami Polskiego prawa.

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa wykonywana jest na oprogramowaniu posiadanym przez biuro, gwarantującym pełne bezpieczeństwo danych tam przetwarzanych. Istnieje możliwość przetwarzania danych na systemach księgowych zleceniodawcy.

Gwarantujemy pełne zachowanie tajemnicy zarówno w trakcie jak i po zakończeniu świadczenia usług. Przekazane przez zleceniodawcę dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla celów wykonania określonych w umowie czynności. Dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Biuro księgowe posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z prowadzeniem usług finansowo-księgowych.

Oferujemy obsługę klientów w języku polskim i niemieckim.

Wpis do Rejestru Biegłych Rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - nr 9212.

Certyfikat księgowy nr 60311/2013 - Beata Łysiak
Potwierdzenie uprawnień biegły rewident - Ewa Drygas